Kontakt z nami

Lecznica dla Zwierząt -== J A M N I K ==-
Adres:
ul.Bulwarowa 5
35-051 Rzeszów

Telefon: Tel. 17 85-40-500


Informacja: UWAGA !! Nie prowadzimy usług weterynaryjnych drogą elektroniczną i telefoniczną. Nie będziemy udzielać informacji co do kierunku i sposobu leczenia , bez wcześniejszego klinicznego przebadania pacjenta. Dziękujemy za zrozumienie.
 
Pola oznaczone * muszą być wypełnione

FFieldPump class dump:

FieldsBuilder Object
(
    [Params] => JRegistry Object
        (
            [data:protected] => stdClass Object
                (
                    [to_address] => kontakt@lecznicajamnik.pl
                    [email_subject] => Powiadomienie ze strony lecznicajamnik.pl
                    [jmessenger_user] => 0
                    [page_subheading] => Kontakt z nami
                    [formwidth] => 100
                    [formunit] => %
                    [customhtml0] => Lecznica dla Zwierząt -== J A M N I K ==-
Adres:
ul.Bulwarowa 5
35-051 Rzeszów


Telefon:  Tel. 17 85-40-500


Informacja:  UWAGA !! Nie prowadzimy usług weterynaryjnych drogą elektroniczną i telefoniczną. Nie będziemy udzielać informacji co do kierunku i sposobu leczenia , bez wcześniejszego klinicznego przebadania pacjenta. Dziękujemy za zrozumienie.

                    [customhtml0display] => 1
                    [customhtml0order] => -1000
                    [customhtml1] => Pola oznaczone * muszą być wypełnione
                    [customhtml1display] => 1
                    [customhtml1order] => 1000
                    [labelsdisplay] => 1
                    [labelswidth] => 230
                    [labelsunit] => px
                    [sender0] => Imię i Nazwisko:
                    [sender0display] => 2
                    [sender0order] => 5
                    [sender1] => Twój mail
                    [sender1display] => 2
                    [sender1order] => 10
                    [sender1isemail] => 1
                    [senderwidth] => 270
                    [senderunit] => px
                    [text0] => Numer telefonu
                    [text0display] => 1
                    [text0order] => 15
                    [text1] =>  
                    [text1display] => 0
                    [text1order] => 20
                    [text2display] => 0
                    [text2order] => 25
                    [text3display] => 0
                    [text3order] => 30
                    [text4display] => 0
                    [text4order] => 35
                    [text5display] => 0
                    [text5order] => 40
                    [text6display] => 0
                    [text6order] => 45
                    [text7display] => 0
                    [text7order] => 50
                    [text8display] => 0
                    [text8order] => 55
                    [text9display] => 0
                    [text9order] => 60
                    [textwidth] => 270
                    [textunit] => px
                    [dropdown0] => Jak o nas się dowiedziałaś?
                    [dropdown0display] => 1
                    [dropdown0values] => Wyszukiwarka internetowa, Polecenie od naszego klienta, Inna reklama. 
                    [dropdown0order] => 65
                    [dropdown1] =>  
                    [dropdown1display] => 0
                    [dropdown1order] => 70
                    [dropdown2display] => 0
                    [dropdown2order] => 75
                    [dropdownwidth] => 280
                    [dropdownunit] => px
                    [textarea0] => Wpisz treść wiadomości
                    [textarea0display] => 2
                    [textarea0order] => 80
                    [textarea1display] => 0
                    [textarea1order] => 85
                    [textarea2display] => 0
                    [textarea2order] => 90
                    [textareawidth] => 270
                    [textareaheight] => 180
                    [textareaunit] => px
                    [checkbox0display] => 0
                    [checkbox0order] => 95
                    [checkbox1display] => 0
                    [checkbox1order] => 100
                    [checkbox2display] => 0
                    [checkbox2order] => 105
                    [checkbox3display] => 0
                    [checkbox3order] => 110
                    [checkbox4display] => 0
                    [checkbox4order] => 115
                    [uploaddisplay] => 0
                    [uploadmethod] => 1
                    [uploadmax_file_size] => 10000
                    [submittext] => Wyślij
                    [submittype] => 0
                    [submiticon] => paper-plane.png
                    [email_sent_action] => 2
                    [email_sent_textdisplay] => 1
                    [email_sent_page] => 598
                    [copy_to_submitter] => 1
                    [email_copy_subject] => Wysłana wiadomość ze strony lecznicajamnik.pl
                    [email_copy_text] => Witaj, 

twoja wiadomość ze strony lecznicajamnik.pl została dostarczona.

To automatyczne potwierdzenie, proszę nie odpowiadać.  
                    [email_copy_summary] => 0
                    [spam_check] => 1
                    [spam_detected_textdisplay] => 1
                    [stdcaptchatype] => 0
                    [stdcaptcha_length] => 5
                    [stdcaptchawidth] => 150
                    [stdcaptchaheight] => 75
                    [stdcaptchafont] => -1
                    [stdcaptchafontmin] => 14
                    [stdcaptchafontmax] => 20
                    [stdcaptchaangle] => 20
                    [stdcaptcha_backgroundcolor] => #ffffff
                    [stdcaptcha_textcolor] => #191919
                    [stdcaptcha_disturbcolor] => #c8c8c8
                    [menu_text] => 1
                    [show_page_heading] => 0
                    [secure] => 0
                    [page_title] => NAPISZ DO NAS
                    [page_description] => 
                    [page_rights] => 
                    [robots] => 
                )

        )

    [Application] => JSite Object
        (
            [template:JSite:private] => stdClass Object
                (
                    [id] => 8
                    [home] => 1
                    [template] => nowy
                    [params] => JRegistry Object
                        (
                            [data:protected] => stdClass Object
                                (
                                    [zt_function] => 0
                                    [zt_font] => 2
                                    [zt_footer] => 0
                                    [zt_footer_text] => Copyright (c) 2008 - 2011 Joomla Templates by ZooTemplate.Com
                                    [zt_google_fonts] => 1
                                    [zt_rtl] => 0
                                    [menutype] => mainmenu
                                    [zt_menustyle] => moo
                                    [xdelay] => 350
                                    [xduration] => 350
                                    [xtransition] => Fx.Transitions.Bounce.easeOut
                                    [fancy] => 0
                                    [transition] => Fx.Transitions.linear
                                    [duration] => 350
                                    [gzip_folder] => zt-assets
                                    [gzip_optimize_css] => 1
                                    [css-exclude] => 
                                    [gzip_optimize_js] => 1
                                    [js-exclude] => 
                                    [gzip_optimize_html] => 1
                                )

                        )

                )

            [_language_filter:JSite:private] => 
            [_detect_browser:JSite:private] => 
            [_clientId:protected] => 0
            [_messageQueue:protected] => Array
                (
                )

            [_name:protected] => site
            [scope] => com_foxcontact
            [requestTime] => 2017-11-24 19:59
            [startTime] => 1511553572.8955
            [input] => JInput Object
                (
                    [options:protected] => Array
                        (
                        )

                    [filter:protected] => JFilterInput Object
                        (
                            [tagsArray] => Array
                                (
                                )

                            [attrArray] => Array
                                (
                                )

                            [tagsMethod] => 0
                            [attrMethod] => 0
                            [xssAuto] => 1
                            [tagBlacklist] => Array
                                (
                                    [0] => applet
                                    [1] => body
                                    [2] => bgsound
                                    [3] => base
                                    [4] => basefont
                                    [5] => embed
                                    [6] => frame
                                    [7] => frameset
                                    [8] => head
                                    [9] => html
                                    [10] => id
                                    [11] => iframe
                                    [12] => ilayer
                                    [13] => layer
                                    [14] => link
                                    [15] => meta
                                    [16] => name
                                    [17] => object
                                    [18] => script
                                    [19] => style
                                    [20] => title
                                    [21] => xml
                                )

                            [attrBlacklist] => Array
                                (
                                    [0] => action
                                    [1] => background
                                    [2] => codebase
                                    [3] => dynsrc
                                    [4] => lowsrc
                                )

                            [_errors:protected] => Array
                                (
                                )

                        )

                    [data:protected] => Array
                        (
                            [option] => com_foxcontact
                            [view] => foxcontact
                            [Itemid] => 601
                        )

                    [inputs:protected] => Array
                        (
                        )

                )

            [_errors:protected] => Array
                (
                )

            [cid] => 601
            [mid] => 0
            [submitted] => 
        )

    [Name] => FFieldPump
    [Fields] => Array
        (
            [customhtml0] => Array
                (
                    [Display] => 1
                    [Type] => customhtml
                    [Name] => Lecznica dla Zwierząt -== J A M N I K ==-
Adres:
ul.Bulwarowa 5
35-051 Rzeszów


Telefon:  Tel. 17 85-40-500


Informacja:  UWAGA !! Nie prowadzimy usług weterynaryjnych drogą elektroniczną i telefoniczną. Nie będziemy udzielać informacji co do kierunku i sposobu leczenia , bez wcześniejszego klinicznego przebadania pacjenta. Dziękujemy za zrozumienie.

                    [PostName] => _9adefe83ca035318c90d05342eb4e8b5
                    [Values] => 
                    [Width] => 0
                    [Height] => 0
                    [Unit] => 
                    [Order] => -1000
                    [Value] => 
                    [IsValid] => 1
                )

            [labels] => Array
                (
                    [Display] => 1
                    [Type] => labels
                    [Name] => 
                    [PostName] => _c4c455df3c54f292ae22f6791fd2553e
                    [Values] => 
                    [Width] => 230
                    [Height] => 0
                    [Unit] => px
                    [Order] => 0
                    [Value] => 
                    [IsValid] => 1
                )

            [sender0] => Array
                (
                    [Display] => 2
                    [Type] => sender
                    [Name] => Imię i Nazwisko:
                    [PostName] => _fbbf4c018534c0be7a371711c8317251
                    [Values] => 
                    [Width] => 270
                    [Height] => 0
                    [Unit] => px
                    [Order] => 5
                    [Value] => 
                    [IsValid] => 1
                )

            [sender1] => Array
                (
                    [Display] => 2
                    [Type] => sender
                    [Name] => Twój mail
                    [PostName] => _c86369aed691e5d12a84d21f8fa406b7
                    [Values] => 
                    [Width] => 270
                    [Height] => 0
                    [Unit] => px
                    [Order] => 10
                    [Value] => 
                    [IsValid] => 1
                )

            [text0] => Array
                (
                    [Display] => 1
                    [Type] => text
                    [Name] => Numer telefonu
                    [PostName] => _b11f148f660930671aef01b304ef0f40
                    [Values] => 
                    [Width] => 270
                    [Height] => 0
                    [Unit] => px
                    [Order] => 15
                    [Value] => 
                    [IsValid] => 1
                )

            [dropdown0] => Array
                (
                    [Display] => 1
                    [Type] => dropdown
                    [Name] => Jak o nas się dowiedziałaś?
                    [PostName] => _1525a284604cd05ff0ae3366a0624d90
                    [Values] => Wyszukiwarka internetowa, Polecenie od naszego klienta, Inna reklama. 
                    [Width] => 280
                    [Height] => 0
                    [Unit] => px
                    [Order] => 65
                    [Value] => 
                    [IsValid] => 1
                )

            [textarea0] => Array
                (
                    [Display] => 2
                    [Type] => textarea
                    [Name] => Wpisz treść wiadomości
                    [PostName] => _f8bccf1661d9115f00b50d266f5319a1
                    [Values] => 
                    [Width] => 270
                    [Height] => 180
                    [Unit] => px
                    [Order] => 80
                    [Value] => 
                    [IsValid] => 1
                )

            [customhtml1] => Array
                (
                    [Display] => 1
                    [Type] => customhtml
                    [Name] => Pola oznaczone * muszą być wypełnione
                    [PostName] => _7179853371d5ce5fe97b34b6fa1879e0
                    [Values] => 
                    [Width] => 0
                    [Height] => 0
                    [Unit] => 
                    [Order] => 1000
                    [Value] => 
                    [IsValid] => 1
                )

        )

    [Style] => Array
        (
        )

    [Submitted:protected] => 
    [Logger:protected] => 
    [isvalid:protected] => 1
    [Messages:protected] => Array
        (
        )

)

FCaptcha class dump:

FCaptcha Object
(
    [fsession:protected] => FSession Object
        (
            [db:FSession:private] => JDatabaseMySQL Object
                (
                    [name] => mysql
                    [nameQuote:protected] => `
                    [nullDate:protected] => 0000-00-00 00:00:00
                    [dbMinimum:protected] => 5.0.4
                    [_database:JDatabase:private] => lecznicajamnik
                    [connection:protected] => Resource id #3
                    [count:protected] => 17
                    [cursor:protected] => Resource id #38
                    [debug:protected] => 1
                    [limit:protected] => 0
                    [log:protected] => Array
                        (
                            [0] => SELECT `data`
FROM `jos_session`
WHERE `session_id` = 'df53549867307a941e33391ad81ed900'
                            [1] => SELECT `session_id`
FROM `jos_session`
WHERE `session_id` = 'df53549867307a941e33391ad81ed900' LIMIT 0, 1
                            [2] => INSERT INTO `jos_session`
(`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES 
('df53549867307a941e33391ad81ed900', 0, '1511553572')
                            [3] => SELECT b.id
FROM jos_usergroups AS a
LEFT JOIN jos_usergroups AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt
WHERE a.id = 1
                            [4] => SELECT id, rules
FROM `jos_viewlevels`
                            [5] => SELECT `query`
FROM `jos_admintools_wafexceptions`
WHERE (`option` IS NULL OR `option` = '' OR `option` = 'com_foxcontact') AND (`view` IS NULL OR `view` = '' OR `view` = 'foxcontact')
GROUP BY `query`
ORDER BY `query` ASC
                            [6] => SELECT `value`
FROM `jos_admintools_storage`
WHERE `key` = 'cparams'
                            [7] => SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.note, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component
FROM jos_menu AS m
LEFT JOIN jos_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id
WHERE m.published = 1 AND m.parent_id > 0 AND m.client_id = 0
ORDER BY m.lft
                            [8] => SELECT extension_id AS id, element AS "option", params, enabled
FROM jos_extensions
WHERE `type` = 'component' AND `element` = 'com_foxcontact'
                            [9] => DELETE FROM jos_foxcontact_sessions WHERE birth < '2017-11-24 19:44:32';
                            [10] => SELECT data FROM jos_foxcontact_sessions WHERE id = 'df53549867307a941e33391ad81ed900' AND cid = 601 AND mid = 0 AND keyword = 'captcha_answer';
                            [11] => DELETE FROM jos_foxcontact_sessions WHERE birth < '2017-11-24 19:44:32';
                            [12] => SELECT data FROM jos_foxcontact_sessions WHERE id = 'df53549867307a941e33391ad81ed900' AND cid = 601 AND mid = 0 AND keyword = 'filelist';
                            [13] => DELETE FROM jos_foxcontact_sessions WHERE birth < '2017-11-24 19:44:32';
                            [14] => SELECT data FROM jos_foxcontact_sessions WHERE id = 'df53549867307a941e33391ad81ed900' AND cid = 601 AND mid = 0 AND keyword = 'filelist';
                            [15] => DELETE FROM jos_foxcontact_sessions WHERE birth < '2017-11-24 19:44:32';
                            [16] => SELECT data FROM jos_foxcontact_sessions WHERE id = 'df53549867307a941e33391ad81ed900' AND cid = 601 AND mid = 0 AND keyword = 'filelist';
                        )

                    [offset:protected] => 0
                    [sql:protected] => SELECT data FROM #__foxcontact_sessions WHERE id = 'df53549867307a941e33391ad81ed900' AND cid = 601 AND mid = 0 AND keyword = 'filelist';
                    [tablePrefix:protected] => jos_
                    [utf:protected] => 1
                    [errorNum:protected] => 0
                    [errorMsg:protected] => 
                    [hasQuoted:protected] => 
                    [quoted:protected] => Array
                        (
                        )

                )

            [Id:protected] => df53549867307a941e33391ad81ed900
            [Cid:protected] => 601
            [Mid:protected] => 0
        )

    [Params] => JRegistry Object
        (
            [data:protected] => stdClass Object
                (
                    [to_address] => kontakt@lecznicajamnik.pl
                    [email_subject] => Powiadomienie ze strony lecznicajamnik.pl
                    [jmessenger_user] => 0
                    [page_subheading] => Kontakt z nami
                    [formwidth] => 100
                    [formunit] => %
                    [customhtml0] => Lecznica dla Zwierząt -== J A M N I K ==-
Adres:
ul.Bulwarowa 5
35-051 Rzeszów


Telefon:  Tel. 17 85-40-500


Informacja:  UWAGA !! Nie prowadzimy usług weterynaryjnych drogą elektroniczną i telefoniczną. Nie będziemy udzielać informacji co do kierunku i sposobu leczenia , bez wcześniejszego klinicznego przebadania pacjenta. Dziękujemy za zrozumienie.

                    [customhtml0display] => 1
                    [customhtml0order] => -1000
                    [customhtml1] => Pola oznaczone * muszą być wypełnione
                    [customhtml1display] => 1
                    [customhtml1order] => 1000
                    [labelsdisplay] => 1
                    [labelswidth] => 230
                    [labelsunit] => px
                    [sender0] => Imię i Nazwisko:
                    [sender0display] => 2
                    [sender0order] => 5
                    [sender1] => Twój mail
                    [sender1display] => 2
                    [sender1order] => 10
                    [sender1isemail] => 1
                    [senderwidth] => 270
                    [senderunit] => px
                    [text0] => Numer telefonu
                    [text0display] => 1
                    [text0order] => 15
                    [text1] =>  
                    [text1display] => 0
                    [text1order] => 20
                    [text2display] => 0
                    [text2order] => 25
                    [text3display] => 0
                    [text3order] => 30
                    [text4display] => 0
                    [text4order] => 35
                    [text5display] => 0
                    [text5order] => 40
                    [text6display] => 0
                    [text6order] => 45
                    [text7display] => 0
                    [text7order] => 50
                    [text8display] => 0
                    [text8order] => 55
                    [text9display] => 0
                    [text9order] => 60
                    [textwidth] => 270
                    [textunit] => px
                    [dropdown0] => Jak o nas się dowiedziałaś?
                    [dropdown0display] => 1
                    [dropdown0values] => Wyszukiwarka internetowa, Polecenie od naszego klienta, Inna reklama. 
                    [dropdown0order] => 65
                    [dropdown1] =>  
                    [dropdown1display] => 0
                    [dropdown1order] => 70
                    [dropdown2display] => 0
                    [dropdown2order] => 75
                    [dropdownwidth] => 280
                    [dropdownunit] => px
                    [textarea0] => Wpisz treść wiadomości
                    [textarea0display] => 2
                    [textarea0order] => 80
                    [textarea1display] => 0
                    [textarea1order] => 85
                    [textarea2display] => 0
                    [textarea2order] => 90
                    [textareawidth] => 270
                    [textareaheight] => 180
                    [textareaunit] => px
                    [checkbox0display] => 0
                    [checkbox0order] => 95
                    [checkbox1display] => 0
                    [checkbox1order] => 100
                    [checkbox2display] => 0
                    [checkbox2order] => 105
                    [checkbox3display] => 0
                    [checkbox3order] => 110
                    [checkbox4display] => 0
                    [checkbox4order] => 115
                    [uploaddisplay] => 0
                    [uploadmethod] => 1
                    [uploadmax_file_size] => 10000
                    [submittext] => Wyślij
                    [submittype] => 0
                    [submiticon] => paper-plane.png
                    [email_sent_action] => 2
                    [email_sent_textdisplay] => 1
                    [email_sent_page] => 598
                    [copy_to_submitter] => 1
                    [email_copy_subject] => Wysłana wiadomość ze strony lecznicajamnik.pl
                    [email_copy_text] => Witaj, 

twoja wiadomość ze strony lecznicajamnik.pl została dostarczona.

To automatyczne potwierdzenie, proszę nie odpowiadać.  
                    [email_copy_summary] => 0
                    [spam_check] => 1
                    [spam_detected_textdisplay] => 1
                    [stdcaptchatype] => 0
                    [stdcaptcha_length] => 5
                    [stdcaptchawidth] => 150
                    [stdcaptchaheight] => 75
                    [stdcaptchafont] => -1
                    [stdcaptchafontmin] => 14
                    [stdcaptchafontmax] => 20
                    [stdcaptchaangle] => 20
                    [stdcaptcha_backgroundcolor] => #ffffff
                    [stdcaptcha_textcolor] => #191919
                    [stdcaptcha_disturbcolor] => #c8c8c8
                    [menu_text] => 1
                    [show_page_heading] => 0
                    [secure] => 0
                    [page_title] => NAPISZ DO NAS
                    [page_description] => 
                    [page_rights] => 
                    [robots] => 
                )

        )

    [Application] => JSite Object
        (
            [template:JSite:private] => stdClass Object
                (
                    [id] => 8
                    [home] => 1
                    [template] => nowy
                    [params] => JRegistry Object
                        (
                            [data:protected] => stdClass Object
                                (
                                    [zt_function] => 0
                                    [zt_font] => 2
                                    [zt_footer] => 0
                                    [zt_footer_text] => Copyright (c) 2008 - 2011 Joomla Templates by ZooTemplate.Com
                                    [zt_google_fonts] => 1
                                    [zt_rtl] => 0
                                    [menutype] => mainmenu
                                    [zt_menustyle] => moo
                                    [xdelay] => 350
                                    [xduration] => 350
                                    [xtransition] => Fx.Transitions.Bounce.easeOut
                                    [fancy] => 0
                                    [transition] => Fx.Transitions.linear
                                    [duration] => 350
                                    [gzip_folder] => zt-assets
                                    [gzip_optimize_css] => 1
                                    [css-exclude] => 
                                    [gzip_optimize_js] => 1
                                    [js-exclude] => 
                                    [gzip_optimize_html] => 1
                                )

                        )

                )

            [_language_filter:JSite:private] => 
            [_detect_browser:JSite:private] => 
            [_clientId:protected] => 0
            [_messageQueue:protected] => Array
                (
                )

            [_name:protected] => site
            [scope] => com_foxcontact
            [requestTime] => 2017-11-24 19:59
            [startTime] => 1511553572.8955
            [input] => JInput Object
                (
                    [options:protected] => Array
                        (
                        )

                    [filter:protected] => JFilterInput Object
                        (
                            [tagsArray] => Array
                                (
                                )

                            [attrArray] => Array
                                (
                                )

                            [tagsMethod] => 0
                            [attrMethod] => 0
                            [xssAuto] => 1
                            [tagBlacklist] => Array
                                (
                                    [0] => applet
                                    [1] => body
                                    [2] => bgsound
                                    [3] => base
                                    [4] => basefont
                                    [5] => embed
                                    [6] => frame
                                    [7] => frameset
                                    [8] => head
                                    [9] => html
                                    [10] => id
                                    [11] => iframe
                                    [12] => ilayer
                                    [13] => layer
                                    [14] => link
                                    [15] => meta
                                    [16] => name
                                    [17] => object
                                    [18] => script
                                    [19] => style
                                    [20] => title
                                    [21] => xml
                                )

                            [attrBlacklist] => Array
                                (
                                    [0] => action
                                    [1] => background
                                    [2] => codebase
                                    [3] => dynsrc
                                    [4] => lowsrc
                                )

                            [_errors:protected] => Array
                                (
                                )

                        )

                    [data:protected] => Array
                        (
                            [option] => com_foxcontact
                            [view] => foxcontact
                            [Itemid] => 601
                        )

                    [inputs:protected] => Array
                        (
                        )

                )

            [_errors:protected] => Array
                (
                )

            [cid] => 601
            [mid] => 0
            [submitted] => 
        )

    [Name] => FCaptcha
    [Fields] => Array
        (
            [Value] => 
            [Secret] => 
        )

    [Style] => Array
        (
        )

    [Submitted:protected] => 
    [Logger:protected] => 
    [isvalid:protected] => 1
    [Messages:protected] => Array
        (
        )

)